Italian Restaurant & bar


Risotto Restaurant

788 Commerce Street

Thornwood, NY 10594 


P: (914) 769-6000

E: info@risotto-restaurant.com